Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Kista

ASIAMEDICO AB
Org.nr: 556908-6399
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara export av hälso- och sjukvårdsartiklar, sjukvårdsinstrument, mediciner och friskvård till Irak, även bemanning inom hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet.
CH Fysioterapi AB
Org.nr: 556924-8551
Bolaget ska bedriva sjukgymnastik, akupunktur, friskvård, ortopedisk medicin inom Sverige och inom EU, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
DMP Medical AB
Org.nr: 559004-2916
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena hälsosjukvård, specialmedicin, friskvård, utbildning, bemanning, personaluthyrning och -rekrytering, import och export av medicinsk utrustning, äga och förvalta värde ...
Husby Sjukgymnastik Institut AB
Org.nr: 556501-9386
Bolaget ska bedriva sjukgymnastik, akupunktur, friskvård, ortopedisk medicin och därmed förenlig verksamhet.
Husby Sjukgymnastik Institut Mehdi AB
Org.nr: 556919-6669
Bolaget skall bedriva sjukgymnastik, akupunktur, friskvård, ortopedisk medicin, handel med värdepapper, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Medema Physio AB
Org.nr: 556399-7542
Bolaget ska utveckla, marknadsföra och försälja produkter och tjänster inom området fysioterapi och friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
MikaMel AB
Org.nr: 559000-0724
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena hälsosjukvård, specialmedicin, friskvård, utbildning, bemanning, personaluthyrning och -rekrytering, import och export av medicinsk utrustning, äga och förvalta värde ...
Niana AB
Org.nr: 556358-4308
Bolaget skall bedriva friskvård, fitness, kiropraktik, arrangera resor med inriktning på friskvård och därmed förenlig verksamhet.
Pharma & hälsovård STHLM AB
Org.nr: 556523-8598
Bolaget skall bedriva handel med naturläkemedel, kosttillskott, medicinska instrument, sjukvårdsartiklar, ortopediska artiklar, kosmetik och fotvårdsartiklar, tekniska- och elektroniska hygienartiklar, biologiska och hom ...
Sakala Fitness Club AB
Org.nr: 556807-0477
Aktiebolaget ska bedriva fitness, friskvård och gym samt därmed förenlig verksamhet.