Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Friskvård i Handen

ABS Service AB
Org.nr: 556833-1655
Bolaget ska bedriva rådgivning, planering, organisation, konsultation, bemanning och organisation av säkerhetsarrangemang, scen-, ljud- och ljusbyggen i samband med uppdrag inom underhållnings- och upplevelseindustrin sa ...
ActiLeg AB
Org.nr: 556806-7036
Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och utveckling av utrustning och tillbehör för rehabilitering och friskvård samt handel med värdepapper och utbildningsverksamhet inom marknadsföring och därmed förenlig v ...
Haninge Dansstudio AB
Org.nr: 556854-0446
Föremålet för bolagets verksamhet är dansverksamhet, gymnastik och annan idrottsverksamhet, friskvård, försäljning av idrottskläder, idrottsmaterial och hälsoprodukter och därmed liknande verksamhet.
Haninge Hälsostudio Tingvall AB
Org.nr: 556578-7115
Aktiebolagets verksamhet är motion, friskvård, handel med friskvårdsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Hälsokonsulterna Tre Kronor AB
Org.nr: 559018-0963
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom föreläsning, fysträning, friskvård, golfträning, fotbolls- träning, idrottsträning, resor, försäljning av sport- och hälso- artiklar. Försäljning i webbshop.
Hälsokonsulterna Tre Kronor HB
Org.nr: 969769-9867
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom föreläsning, fysträning, friskvård, golfträning, fotbolls- träning, idrottsträning, resor, försäljning av sport- och hälso- artiklar.
IFFC Holding AB
Org.nr: 556836-2023
Bolaget ska bedriva friskvård och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även verka som holdingbolag.
Kärnverksamheten AB
Org.nr: 556827-2412
Bolaget ska bedriva hälsa, friskvård och rekreation, kultur och event, köp och försäljning av onoterade aktier och därmed jämte förenlig verksamhet.
Lemo Team AB
Org.nr: 556627-6126
Bolaget skall erbjuda tjänster och produkter inom viktminskning, friskvård och därtill relaterade hälsoområden samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
LoKri Friskvård & Consulting AB
Org.nr: 556887-3003
Försäljning av tjänster inom friskvård och försäljning till företag. Struktur försäljning - hjälpa företag att organisera sin försäljning till 'kundorganisera försäljningen på mest lönsamt sätt. Coaching. Massagebehandli ...
Monirox AB
Org.nr: 556962-7895
Bolaget skall bedriva handel med friskvårdsprodukter, sport och hälsoprodukter, både som butiksförsäljning och internetförsäljning samt import och export av densamma samt konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, friskvår ...
Najadens Gym- och Motion AB
Org.nr: 556238-2845
Bolaget skall bedriva friskvård i form av gymnastik, motion och solarium samt i anslutning därtill servering och uthyrning av lokal, motionshall och rehabmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
POWERHOCKEY AB
Org.nr: 556857-6515
Bolaget ska bedriva arbete inom bygg, vvs och el såsom försäljning, service och installation. Godstransport och markarbete. Försäljning, installation och service av spabad, swimmingpooler och därtill hörande produkter. I ...
Spent AB
Org.nr: 556440-5081
Bolaget skall bedriva friskvård, bevakningtjänst, äga och förvalta aktier samt därmed förenlig verksamhet.
Time Out studio HB
Org.nr: 969690-8483
Friskvård- och rehabstudio samt försäljning av friskvårdsutrustning.
ZaidaZ Fysio AB
Org.nr: 559019-5037
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva sedvanlig fysioterapiverksamhet med patienter i rehabilitering inklusive friskvård och förebyggande verksamhet. Både individuellt såväl som i gruppverksamhet. Konsultuppdr ...