Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Frilansjournalist i Kvissleby

Frilansjournalist Annika Sohlander AB
Org.nr: 556822-3704
Bolaget skall bedriva frilansjounalistik, vidare skall bolaget bedriva utbildning och konsultverksamhet inom nämnda område, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.