Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Växjö

Ernstson Foto AB
Org.nr: 556060-2160
Bolaget ska bedriva handel med fotoutrustning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fotograf Mats Samuelsson AB
Org.nr: 556366-3458
Bolaget skall bedriva fotografisk bildbyrå ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lehak Invest AB
Org.nr: 556835-6777
Bolaget ska bedriva handel med och förvaltning av aktier och andelar samt därmed förenlig verksamhet.
M-Studio i Växjö AB
Org.nr: 556994-1916
Bolaget ska bedriva fotografverksamhet, konsulttjänster inom kommunikation och reklam samt därmed förenlig verksamhet.
MLI Foto AB
Org.nr: 556855-4678
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva fotografering och föräljning av foton jämte därmed förenlig verksamhet.
Nordström Performance AB
Org.nr: 556833-0194
Aktiebolaget skall bedriva utveckling och försäljning (parti-, detalj- och eller e-handel) av fotograftjänster och fotografier, utveckling och försäljning av konsulttjänster inom affärsutveckling och företagande oberoend ...