Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Trelleborg

Bildforum Ulf Blom AB
Org.nr: 556441-5296
Bolaget skall bedriva fotografisk verksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Trelleborgs Polyfoto AB
Org.nr: 556079-2607
Bolaget skall bedriva fotografisk verksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.