Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Skellefteå

Fotograf MIJAC AB
Org.nr: 556408-8416
Bolaget skall bedriva fotografisk verksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fotograf Newens Handelshus AB
Org.nr: 556065-9640
Bolaget skall bedriva fotoateljé, handel med värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.