Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Saltsjöbaden

Fotograf Kjell Johansson AB
Org.nr: 556344-0170
Bolaget skall bedriva fotografiska tjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Fotograf Peter Gehrke AB
Org.nr: 556618-1243
Bolaget skall bedriva fotografering, filmproduktion, regi och design samt därmed förenlig verksamhet.
Westerlind Bild AB
Org.nr: 556749-0213
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fotografi och konst, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.