Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Nyköping

Bildproffsen i Nyköping AB
Org.nr: 556744-0960
Bolaget ska fotografera personer, saker och all därmed förenlig verksamhet.
Dekorera med färg Sverige AB
Org.nr: 556863-2748
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsentreprenader, uthyrning av maskiner för byggindustri samt äga förvalta, köpa och försälja fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Edholm Ann AB
Org.nr: 556553-6322
Bolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt bildkonstnärlig verksamhet.
Refo i Nyköping AB
Org.nr: 556347-5531
Bolaget skall bedriva ateljéfotografering, försäljning av fotoutrustning och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Svenskt Skolfoto Bildinformation AB
Org.nr: 556216-5240
Bolaget skall bedriva fotografisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet.