Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Lomma

Fotograf Jenny Sandberg AB
Org.nr: 556875-7677
Aktiebolaget ska bedriva fotoverksamhet jämte därmed förenlig verksamhet.
Present Yourself Malmö HB
Org.nr: 969742-6246
Porträtt-, produkt- och eventfotografering. Grafisk design, framtagning och utveckling av korrespondensmaterial, visitkort, foldrar, övriga trycksaker. Webbdesign och produktion av webbsajter. Utveckling i samband med ut ...