Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Linköping

Brazen Ventures AB
Org.nr: 559024-8653
Bolaget kommer bedriva följande typer av verksamhet. Konsulttjänster inom information och kommunikation: film-, video- och TV-programverksamhet, ljudinspelningar, fotografi, grafisk produktion och reproduktion av inspeln ...
Cubler AB
Org.nr: 559021-0943
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fotografering, 3D- visualisering av produkter och bedriva tekniskt utvecklingsarbete samt projekledning. Bolaget ska även förvalta fast- och lös egendom samt bedriva handel med vä ...
Decoro Bildservice HB
Org.nr: 916693-3839
Bildförsäljning, fotouppdrag, konsultverksamhet inom data och ekonomi.
ElPix AB
Org.nr: 556825-1523
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och idrifttagning inom el samt där ingående åtagande, samt fotografering av reklam, bröllop, porträtt, press och bildbehandling samt därmed förenlig verksamhet
Fotograf Oskar Lürén AB
Org.nr: 556714-9934
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fotografering av reklam, bröllop och porträtt. Bolaget ska även förvalta fast- och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Ja Rocka Roll Studios AB
Org.nr: 556744-3592
Bolaget ska bedriva fotografering, utveckling och försäljning av IT stöd inom fotografering samt därmed förenlig verksamhet.
Katja Kircher Photography AB
Org.nr: 556902-6528
Bolaget skaa sälja fotograftjänster av olika slag: Uppdragsfotografi: Bröllopsfotografi främst "on location" men även i studio. Porträttfotografi rent allmänt, både av barn och vuxna. Företagsfotografi där det ingår port ...
Nittve Information AB
Org.nr: 556302-7696
Bolaget skall bedriva information och rådgivning samt publicistisk verksamhet inom huvudsakligen konst och kultur samt därmed förenlig verksamhet.
Phototeam i Linköping AB
Org.nr: 556290-7047
Bolaget skall idka reklam- och personfotografering, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Firma PILS, KENNETH
Org.nr: 621204-XXXX
Rapps Foto AB
Org.nr: 556099-8758
Bolaget skall bedriva försäljning av fotoartiklar, ateljéfotografering ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Studio Svart AB
Org.nr: 556552-7552
Bolaget ska bedriva porträttfotograftering, redovisningsuppdrag såsom upprättande av bokföring, bokslut och deklarationer, ekonomiska konsultationer samt därmed förenlig verksamhet.
Vitbalans HB
Org.nr: 969763-6125
Fotografverksamhet inom reklam, porträtt, bröllop, press, video och filmproduktion samt övrig fotografverksamhet. Grafisk formgivning inom reklam, media, tryck, webb, marknadsföring, företagskommunikation samt övrig desi ...