Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Helsingborg

Lizzan & Co AB
Org.nr: 556167-9118
Bolaget ska utföra reklam- och bildproduktionstjänster, bedriva fotografisk verksamhet, förvalta värdepapper och fast egendom, samt tillhandahålla företagstjänster inom marknadsföring och organisation.
Photodesign by Mathilda Andersson & Fredrik Ahlbäck HB
Org.nr: 969761-4833
Fotografiska tjänster samt grafisk design.
Svensk Porträttsupport Ek. för.
Org.nr: 769613-3573
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för bättre och större kännedom om porträttfotografi genom tillhandahållande av gemensam marknadsföring för porträttfotografi via in ...