Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Eskilstuna

Fotograf André Karjel AB
Org.nr: 556429-1556
Bolaget skall bedriva fotografverksamhet, fotoförsäljning och därmed förenlig verksamhet.
Fotograf Niclas AB
Org.nr: 556428-8636
Bolaget skall bedriva Porträttfotoverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Johan Kalfas AB
Org.nr: 556363-1117
Aktiebolagets verksamhet ska vara pilotutbildning, transporter, personaluthyrning, fotografering, förvalta fast egendom, handel med värdepapper och bedriva därmed förenlig verksamhet.