Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Enskede

Elin Strömberg AB
Org.nr: 556997-2564
Bolaget skall bedriva allehanda fotografisk verksamhet med huvudsaklig inriktning inom reklam, redaktionella uppdrag, även inom inredning, arkitektur, design, produkt och stilleben samt inom både still- och rörlig bild m ...
Hising Arkitektbyrå AB
Org.nr: 556824-3538
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom arkitektur och design, konstförsäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Robin Lorentz-Allard AB
Org.nr: 556945-5891
Redaktionell som kommersiell fotografisk verksamhet.
sKOLLOv KB
Org.nr: 969733-8789
Barn- och ungdomsverksamhet, fotografering och hantverk.
Studio Jonas & Mikael Strandh AB
Org.nr: 556806-3035
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva fotografisk verksamhet och därmed förenlig verksamhet.