Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Djursholm

Onestep Björn Lanner och Partners AB
Org.nr: 556526-4966
Bolaget skall bedriva fotografiverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sperto AB
Org.nr: 556968-6578
Bolaget skall erbjuda tjänster inom företagsutveckling, foto och konst samt äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta konst och foto samt äga och bedriva handel med värdepapper för egen räkning.
Stockholms Folkteater AB
Org.nr: 556642-7570
Bolaget skall bedriva musik- och teaterproduktion, konsultverksamhet i kulturbranschen, evenemangsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.