Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoateljéer i Båstad

PHOTOFAME AB
Org.nr: 556858-8312
Bolaget skall bedriva fotoverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom bedriva uppdrags- och konsultverksamhet inom ovan angivna områden.
Pics Foto AB
Org.nr: 556786-2296
Bolaget ska bedriva elevfotografering på skolor och daghem och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Klasskort AB
Org.nr: 556528-7108
Bolaget skall bedriva elevfotografering på skolor och daghem samt därmed förenlig verksamhet.