Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fotoaffärer i Malmö

EB Bild & Personal AB
Org.nr: 556531-1817
Bolaget skall bedriva bildproduktion, bild- och kameraförmedling samt konsultativ verksamhet inom organisation-, personal- och kvalitetsutveckling samt bedriva därmed förenlig verk- samhet.
Kamerateknik Service i Skåne KB
Org.nr: 969713-9567
Försäljning av kameror och fotoutrustning samt reparationer och service av fotoutrustning samt kopiering av data och foto samt därmed förenlig verksamhet.
Miljöfirman Konsult Sverige AB
Org.nr: 556841-8643
Konsultverksamhet inom miljöbranschen. Konsultverksamhet inom förorenad mark, förorenade byggnader, förorenad luft och förorenade sediment. Konsultverksamhet inom avfallsbranschen. Konsultverksamhet inom byggnadsbransche ...
Tom Tiilikainen Foto och Data AB
Org.nr: 556698-9934
Bolaget ska bedriva detaljhandel inom foto och data samt därmed förenlig verksamhet.