Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Västerås

Mälardalens Ljusreklam AB
Org.nr: 556200-9042
Bolaget skall bedriva försäljning och service av skyltar, handel med förpackningar i plast och kontors- och sekreterarservice ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Torus Pak Nordic AB
Org.nr: 556953-6542
Bolaget skall bedriva import och försäljning av förpackningar och förpackningsmaterial avseeda för livsmedelsindustri och storskalit restaurangköksproduktion, samt som ett led i detta även sälja och marknadsföra förpackn ...
Unitrade Europe AB
Org.nr: 556951-3574
Import och export, köp, försäljning av lastbilar, bussar och specialfordon, motorfordon, passagerarmotorfordon, husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar, dumprar och entreprenadmaskiner, industri-fabriksutrutsni ...