Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Trollhättan

CG Pharma Pack AB
Org.nr: 556765-4479
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag, handla, äga och förvalta aktier och andra andelar och bedriva utveckling, produktion, handel med och försäljning av förpackningar, transport- och bearbetningsskydd, specialprod ...
Cirex Management & Invest AB
Org.nr: 556624-7622
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag, handla, äga och förvalta aktier och andra andelar och bedriva utveckling, produktion, handel med och försäljning av förpackningar, transport- och bearbetningsskydd, specialprod ...
Norpac Holding AB
Org.nr: 556553-1356
Bolaget ska självt eller genom dotterbolag försälja tjänster och produkter inom området förpackningar samt idka därmed förenlig verksamhet.