Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Torshälla

Campéus Trading AB
Org.nr: 556787-8961
Bolaget ska bedriva handel med förpackningar till livsmedelsindustrin, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Topcap AB
Org.nr: 556836-5620
Utveckling och försäljning av förpackningar och förpackningsmaskiner samt därtill hörande verksamhet. Konsultverksamhet inom förpackningsområdet.