Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Mölndal

Göteborgstryckeriet Box & Display AB
Org.nr: 556735-4104
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av sales promotionmaterial såsom bryschyrställ, utställningsskärmar, mappar, förpackningar samt skyltar. Vidare ska bolaget äga och förvalta fast och lös egend ...
Micvac AB
Org.nr: 556578-8501
Bolaget skall utveckla och exploatera kunnande inom förpackningar för livsmedel samt att idka därmed förenlig verksamhet.
MicVac Invest AB
Org.nr: 556627-8973
Bolaget skall utveckla och expoatera kunnande inom förpackningar för livsmedel, äga och förvalta fast och lös egendom samt att idka annan därmed förenlig verksamhet.