Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Lysekil

Aptiva Invest & Management AB
Org.nr: 556349-3005
Bolaget skall självt eller i samverkan med partners investera i, utveckla, förädla, producera, förvalta, förmedla och handla med kapital-, varu- och tjänsteprodukter, affärsidéer, projekt, aktier, andelar, immateriella r ...
G & M Lysekil AB
Org.nr: 556019-6924
Bolaget skall tillverka och försälja förpackningar av olika material samt bedriva därmed förenlig verksamhet.