Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Lund

Flextrus AB
Org.nr: 556754-1049
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av förpackningsmaterial och förpackningar, agent och distributionsverksamhet inom förpackningar samt därmed förenlig verksamhet.
Lostrup Engineering AB
Org.nr: 556968-7295
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning, innovation, produkt- och processutveckling hos företag som arbetar med medicintekniska produkter, förpackningar, friluftsprodukter och olika typer av fordon. Bol ...
P & Å Björklund Konsult AB
Org.nr: 559037-6736
Företaget ska bedriva konsultation inom områdena kemi, mekanik, förpackningsmaterial, polymerer, plaster, förpackningsteknik, produktionsledning, företagsledning. Det kommer även bedriva verksamhet inom undervisning i om ...