Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Ljungby

Inaoura-Pac AB
Org.nr: 556649-2301
Bolaget skall bedriva handel med tunna plastförpackningar. Samt tillverkning av verktyg för desamma till vacuumformnings- industrin.
INP Förpackningar AB
Org.nr: 556712-0893
Bolaget skall bedriva verktygstillverkning för plastindustrin, produktion av förpackningar, design av förpackningar och förpackningslinjer, service och utbildning på plastmaskiner och förpackningslinjer samt därmed fören ...
IPN Scandinavia AB
Org.nr: 556648-2732
Bolaget skall utveckla flexibla förpackningar inom kemteknik, livsmedel, medicinteknik och kosmetika ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Älvan Holding AB
Org.nr: 556864-2226
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier, värdepapper och andelar i andra bolag, bedriva internationell handel avseende förpackningar, förpackningstjänster, verktyg och maskiner för förpack ...