Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Limmared

Ardagh Glass Limmared AB
Org.nr: 556049-8833
Bolaget ska tillverka och försälja förpackningar av olika material samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.