Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Laholm

Mellby Pac AB
Org.nr: 556262-7082
Bolaget skall bedriva tryckerirörelse huvudsakligen tryckning av förpackningar, ävensom idkla därmed förenlig verksamhet.