Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Kvidinge

J D Stenqvist AB
Org.nr: 556029-7862
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva tillverkning av och handel med förpackningar och emballage- produkter, samt att direkt eller indirekt äga aktier i bolag som bedriver tillverkning av och handel med ...