Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Kungälv

B-Logistik i Kungälv AB
Org.nr: 556088-1822
Bolaget skall bedriva utveckling och försäljning av förpackningar, emballage samt kartonnage, jämte därmed förenlig verksamhet.
FORMPAC i Kungälv AB
Org.nr: 556519-8131
Bolaget skall bedriva försäljning av förpackningar i kartong och plast och legotillverkning samt montering av metall- och plastartiklar företrädesvis inom elbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
FORMPAC I KUNGÄLV HB
Org.nr: 916839-6589
FÖRSÄLJNING AV FÖRPACKNINGAR I KARTONG OCH PLAST SAMT LEGOTILLVERKNING, MONTERING AV METALL- OCH PLASTDETALJER
Formpac i Sverige AB
Org.nr: 556894-0224
Bolaget skall bedriva försäljning av förpackningar i kartong och plast och legotillverkning samt montering av metall- och plastartiklar företrädesvis inom elbranschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Thermo Logistik i Kungälv AB
Org.nr: 556637-8104
Bolaget skall bedriva tillverkning, design och försäljning av förpackningar och förpackningssystem med huvudsaklig inriktning på thermoformning, samt därmed förenlig verksamhet.
TROLLPAC, LARSSON & BERG
Org.nr: 916447-5387
FYLLNING AV FÖRPACKNINGAR MED OLJOR, FETT OCH TÄTNINGSMEDEL FÖR OLJEBOLAGEN