Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Kilafors

Marenordic AB
Org.nr: 556581-5585
Bolaget skall bedriva produktion och försäljning av kemikalier, förpackningar och liknande förnödenheter till industrin samt äga och förvalta egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.