Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Jonstorp

Sondopac AB
Org.nr: 556456-7765
Bolaget skall bedriva handel med förpackningar i plast och papper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.