Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Huddinge

CMT International AB
Org.nr: 556387-2281
Bolaget skall bedriva förmedling av export och import inom förpacknings-, textil- och livsmedelsbranschen samt bildande av joint venture utomlands, export och import av textilvaror, livsmedel, förpackningar och tillverkn ...