Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Höganäs

Wagfors AB
Org.nr: 556279-6929
Bolaget skall bedriva handel med livsmedel och förpackningar till dagligvaruhandeln samt handel elektronik ävensom idka därmed förenlig verksamhet.