Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Forsbacka

Svensk SopHEMtning AB
Org.nr: 556820-4241
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom hämtning och återvinning av tidningar och förpackningar, lokalvård och miljövård, städnings- och flyttningsarbeten samt därmed förenlig verksamhet.