Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Eslöv

Emport HB
Org.nr: 969758-8821
Företaget kommer att bedriva import och försäljning av varor till återvinningsindustrin. Utgångspunkten är förpackningar.
TwoPac AB
Org.nr: 556591-9767
Bolagets skall bedriva direkt eller genom dotterbolag utveckling, framställning, produktion, marknadsföring och försäljning av förpackningar och leveranssystem samt idka annan därmed förenlig verksamhet.