Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Burseryd

Burseryds Bruk AB
Org.nr: 556247-4204
Bolaget skall - direkt eller indirekt genom helt eller delvis ägda bolag utveckla, producera och försälja plast och metallkomponenter samt förpackningsmaterial, monteringsutrustningar, fästanordningar av metall och klist ...