Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Ängelholm

Bertil och Ann-Liss Henrysson HB
Org.nr: 916438-4225
Konsultverksamhet i varuslag-förpackningar samt förbruknings- materiel till livsmedels- odlings- och blomsterhandel. Fastighetsreparationer och därmed förenlig verksamhet.
Matfixarna i Ängelholm HB
Org.nr: 969756-7098
Bolaget ska tillhandahålla lokaler för produktion av livsmedel, tillverka och sälja livsmedel och bedriva cateringrörelse samt tillhandahålla förpackningar och förpackningslösningar för främst livsmedel och därmed förenl ...
MM Packaging AB
Org.nr: 556879-0272
Import och handel med förpackningar och emballage.
Topflight AB
Org.nr: 556352-9691
Bolaget skall utveckla, producera och idka handel med förpackningar, bedriva tryckeriverksamhet samt ävensom idka härmed förenlig verksamhet.