Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förpackningar i Alfta

Nefab Logistics AB
Org.nr: 556239-6977
Bolaget skall tillverka, försälja eller på annat sätt tillhandahålla förpackningar, transporthjälpmedel och tjänster inom förpacknings- och transportområdet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.