Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Formgivning i Uddevalla

Bygg & Design i Bohus AB
Org.nr: 556903-8556
Föremålet för bolagets verksamhet är byggverksamhet, lokalvård och hemnäratjänster samt personalbemanning inom dessa branscher. Handel med byggmaterial, båt'marin samt import och export av varor samt tjänster inom dessa ...
Formelle Arkitektur AB
Org.nr: 556901-1165
Bolaget ska erbjuda arkitekttjänster, design, formgivning, styling, rådgivning samt galleriverksamhet inom arkitektur och inredning och därmed förenlig verksamhet.
Lulab AB
Org.nr: 556992-3732
Bolaget ska köpa och förvalta värdepapper samt fastigheter, bedriva avel och hästhållning, inredningsuppdrag, fotokonst, formgivning samt ledarskapskonsultation inom foto och formgivning, samt därmed förenlig verksamhet.
Rova Form Handelsbolag
Org.nr: 969656-6521
Formgivning av bruksting.
Siversbo Design AB
Org.nr: 556360-3694
Föremålet för bolagets verksamhet är ingenjörstjänster med inriktning på formgivning, produktutveckling och konstruktion av plast- och plåtverktyg, samt administrativa tjänster inom bokföring och därmed förenlig verksamh ...
Uddevalla FlexoReklam AB
Org.nr: 556321-5051
Bolaget skall bedriva formgivning, layout, original, repro- och reklamverksamhet inom den grafiska branschen ävensom idka därmed förenlig verksamhet.