Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Formgivning i Sundsvall

AMWA STHLM AB
Org.nr: 556980-5343
Bolaget ska bedriva rådgivande, konsultativ och utbildande verksamhet i företagslednings-, PR-, marknadsförings- och informationsfrågor, samt bedriva produktion med inriktning på grafisk formgivning, foto, musik, film, P ...
Anna & Victoria Sundsvall AB
Org.nr: 556945-3722
Bolaget skall förvalta lös och fast egendom, vård och omsorg för äldre personer, hushållsnära tjänster, reparationsarbete, så som lättare reparationer och underhåll inom hem och fastighets- näringen, översättning och tol ...
Art & Industry Stockholm AB
Org.nr: 556953-8837
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kommer även att bedriva verksamhet inom reklam, kommunikation, marknadsföring, grafisk formgivning samt TV- och reklamfilmsproduk ...
BERGLUND KARLSSON AB
Org.nr: 556934-2651
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva fastighetsmäkleri och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva inredningskonsultation, formgivning, konceptutveckling, produktutveckling och handel, allt med inriktnin ...
Eriksson Trä och Silver AB
Org.nr: 556880-8389
Föremålet för bolagets verksamhet är utförande av byggarbeten och hantverk, formgivning och design av privata och offentliga miljöer, formgivning och produktion av möbler och inrednings- produkter, formgivning, design oc ...
Fagerholm design och kommunikation AB
Org.nr: 556884-7569
Aktiebolaget ska bedriva formgivning, grafisk design samt konsultverksamhet inom PR och kommunikation samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel med värdepapper och fastigheter.
MarcusMaker AB
Org.nr: 556611-3873
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, utbildning och utveckling av utbildningsmaterial inom IT och implementatörer av nätverkslösningar. Försäljning av datorhårdvara, programvaruförsäljning, försäljning av datorlitter ...
MND SVERIGE AB
Org.nr: 556206-8832
Bolaget skall bedriva formgivning, tillverkning, försäljning, installation, utbildning samt underhåll av och konsultverksamhet avseende produkter och utrustning som kan kopplas till skid- anläggningars och idrottsanläggn ...
NordSkal AB
Org.nr: 556992-2965
Konsultverksamhet inom marknadsföring-, reklam-, pr- och kommunikationstjänster. Grafisk formgivning, varumärkesbyggande, varumärkesutveckling. Produktutveckling, produktdesign och konceptutveckling. Försäljning, förmedl ...