Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Formgivning i Segeltorp

ANGLERT PRO & FORM AB
Org.nr: 556843-5472
Bolaget ska bedriva grafisk formgivning av magasin och trycksaker samt utbildning, försäljning och tävlingsverksamhet inom golf.
Image Design & Interiör Stockholm HB
Org.nr: 969742-9174
Bolagets verksamhet skall vara att utföra måleritjänster, renovering, grafisk formgivning, inredningsdesign och därmed förenlig verksamhet.
K Forsberg Design AB
Org.nr: 556956-0781
Aktiebolaget ska bedriva konsult- och utvecklingsverksamhet inom områdena produktdesign, grafisk formgivning, produktutveckling, designstrategi, marknadsföring och IT-utveckling samt äga och förvalta fast och lös egendom ...
landgren machado HB
Org.nr: 969731-4814
Formgivning och konsultverksamhet inom inredning och arkitektur.
Tisell Solution AB
Org.nr: 556819-3972
Bolaget skall bedriva snickeriverksamhet på land och till sjöss. Bedriva import och försäljning av båtar och båttillbehör. Bedriva konsultationer inom områdena IT, upphandling och telecom. Bedriva grafisk formgivning. Be ...