Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Formgivning i Saltsjöbaden

Balder Harry Charlie AB
Org.nr: 556684-9849
Bolaget ska bedriva hotell och restaurangkonsult, grafisk formgivning, marknadsföring, ägande i andra företag och därmed förenlig verksamhet.
Collin & Collin AB
Org.nr: 556347-0615
Aktiebolaget ska bedriva grafisk formgivning och originalmontage samt verka som terapeut och därmed förenlig verksamhet.
Hellmark & Hellmark AB
Org.nr: 556943-0480
Bolaget ska bedriva förvaltning av lös och fast egendom, handel med finansiella instrument, köp, försäljning, import, export, tillverkning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data: främst utveckling och försäljning ...
John Bark Graphic Design AB
Org.nr: 556352-6598
Bolaget skall bedriva grafisk formgivning ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Lilja Löwenhielm AB
Org.nr: 556579-2180
Bolaget ska bedriva kreativ konsultation inom samt produktion'genomnförande av: Produktdesign, möbeldesign, inredningsarkitektur, konsthantverk, visuell marknadsföring, grafisk formgivning, reklam, spelutveckling, filmpr ...
Marie Möller Design AB
Org.nr: 556345-6408
Bolaget skall bedriva designarbete, foto och formgivning för olika media och miljöer med därtill knuten produktion, fördrag seminarier och övrig informationsverksamhet inom området psykiatri samt idka därmed förenlig ver ...
Monica Fors Engquist Design AB
Org.nr: 556525-4082
Bolaget skall utföra konsultuppdrag inom design, grafisk formgivning och reklam, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva handel med fast och lös egendom samt äga och förvalta fastigheter, äv ...
Originalarna Sverige AB
Org.nr: 556968-0217
Föremålet för bolagets verksamhet är grafisk produktion, formgivning, mediaproduktion, musikproduktion, fotografiska uppdrag och reklamverksamhet, eventverksamhet samt med dessa verksamheter förenliga verksamheter.
Pagarango AB
Org.nr: 556715-7663
Bolaget skall bedriva verksamhet inom grafisk formgivning, layout, journalistik och därmed förenlig verksamhet.
sqCircle AB
Org.nr: 556883-9269
Bolaget ska bedriva inredningsarkitektur, utställnings- formgivning, möbelformgivning, produktformgivning, handel med fast- och lösinredning
Steep Trail AB
Org.nr: 556941-5564
Produktion och utgivning av publikationer såsom böcker, nyhetsbrev, foldrar, tidningar, webbsidor, bloggar, reklammaterial och därmed liknande produkter. Författarskap av böcker, tidningar, bloggar, webbsidor, nyhetsbrev ...
Stray Design AB
Org.nr: 556831-9429
Konsulttjänster inom industridesign och formgivning och därmed förenlig verksamhet.
Textildesigner SID Birgitta Liedgren KB
Org.nr: 969637-7853
Textildesign, grafisk formgivning, inredningskonsultationer, dentallaboratorium samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Thazz AB
Org.nr: 556862-4570
Aktiebolagets verksamhet ska vara persontransporter och därtill hörande verksamhet, samt webbdesign, webbutveckling, grafisk formgivning och massage.
Thunekov AB
Org.nr: 556862-4364
Föremålet för bolagets verksamhet är att utöva näringsverksamhet i form av konsultverksamhet inom områdena reklam, fotografering, formgivning, företagsöverlåtelser, kapitalanskaffning samt förvalta värdepapper, fast och ...
Ulrika Sommar AB
Org.nr: 556041-8682
Bolaget skall bedriva projektering och formgivning av trädgårdar, större och mindre trädgårdsrum i privat och offentlig miljö och därmed förenlig verksamhet.
Villa Hansson AB
Org.nr: 556823-0063
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bed och breakfast, rumsuthyrning, design och grafisk formgivning, reklambyråtjänster samt därmed förenlig verksamhet.
XADOX HB
Org.nr: 969722-2132
Import och export, försäljning av trä och metall produkter gjorda enligt kundens tekniska ritning och beställning. Import och export, produktion, konsulting och försäljning av gjuten metall och trä formgivning. Specifise ...