Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Formgivning i Johanneshov

AB Humedia
Org.nr: 556504-0101
Bolaget skall bedriva journalistik och informationsverksamhet, fotografering, formgivning samt därmed förenlig verksamhet.
Apekattorkesterns EF
Org.nr: 769616-8777
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: Medlemmarnas praktiserande av musikproduktion, framförande av musik och därtill hörande verksamheter. Journalistik verksamhet, text- och elle ...
Art Director Anna Ågren AB
Org.nr: 556928-4945
Bolaget skall bedriva art director inom magasin, media och reklam. Grafisk formgivning av trycksaker, böcker, logotyper, profilprogram samt undervisning och all därtill hörande verksamhet.
Beckman Creative AB
Org.nr: 556476-9304
Bolaget skall bedriva verksamhet inkl. försäljning inom områdena arkitektur, konst och design såsom projektering och formgivning av byggnader och inredningar, industridesign, konst- och scen- framställningar, filmprodukt ...
Efternamn & Co Reklambyrå AB
Org.nr: 556575-6078
Bolaget skall bedriva framtagande av reklam, idé, strategi och genomförande, grafisk formgivning och typografi, fotografering till reklamkampanjer, formgivningsuppdrag och därmed förenlig verksamhet.
Fold Design & Produktion AB
Org.nr: 556916-4923
Aktiebolaget ska bedriva grafisk formgivning, journalistik och fotografering, konstnärligt arbete samt därmed förenlig verksamhet.
High Roller Enterprises AB
Org.nr: 556969-9548
Företaget bedriver verksamhet inom media, uppfinningar, innovationer och formgivning.
Jag och mina tidningar AB
Org.nr: 556975-0283
Företaget ska bedriva förlagsverksamhet och tidningspublicering. Samt grafisk formgivning specialiserat på tidningsdesign.
MAM Magazines KB
Org.nr: 969749-0481
Grafisk formgivning av främst magasin och tidningar. Samt en del fotoverksamhet.
Oscar Dybeck Produktion AB
Org.nr: 556822-4843
Bolaget ska bedriva reklam, kommunikation, grafisk formgivning, bokformgivning, tidningsformgivning, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Piktur AB
Org.nr: 556885-8327
Bolaget ska bedriva produktutveckling, formgivning, tillverkning och försäljning inom möbel- och inredningsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
sebaID AB
Org.nr: 556951-8284
Konstnärligt skapande och konsultverksamhet inom industriell formgivning och produktutveckling dvs allt från gruvmaskiner, industrimaskiner, medicinteknisk utrustning, till mer konsumentnära produkter som möbler, fridluf ...
Skandinaviska Brandskyddsbolaget AB
Org.nr: 556220-3397
Bolaget skall bedriva handel och service med säkerhets- och brandskyddsprodukter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet samt bedriva följande verksamhet: förvaltning av lös och fast egendom, köp och försäljning, import ...
SUBdesign AB
Org.nr: 556899-9394
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsult och designverksamhet inom arkitektur och inredning t.ex. planering, CAD-dokument, modeller, formgivning samt grafisk produktion och därmed förenlig verksamhet. Bol ...