Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Formgivning i Djursholm

Airpoint Sverige AB
Org.nr: 556465-9422
Bolaget skall idka utveckling, tillverkning och försäljning av säkerhetsutrustning, lås, skyddsutrustning, registrerings- och fotodokumentation för värdeföremål jämte konsultverksamhet inom ovannämnda områden ävensom kon ...
Anna Hild Design AB
Org.nr: 556958-7206
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom grafisk formgivning och förlagsverksamhet.
Caloma Elektronik AB
Org.nr: 556263-1530
Bolagets verksamhet skall bestå av tillverkning och handel med elektronik, konsultverksamhet inom inom detta område även företags och organisationsledning, information (inkl. ekonomi- och administrativa system) samt graf ...
Coola Film AB
Org.nr: 556123-1910
Bolaget skall bedriva filmproduktion och formgivning, köp och försäljning av fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Create Communication Stockholm AB
Org.nr: 556907-9949
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, rådgivning och affärsutveckling inom kommunikation, grafisk formgivning, foto, internet, media, information samt därmed förenlig verksamhet, samt bedriva handel och förvaltning av v ...
Cypoint AB
Org.nr: 556879-5891
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och driftservice inom internetområdet. Konsultverksamhet omfattar IT-relaterad rådgivning och konsultation avseende strategi, affärs- och organisationsutveckling. Vidare grafisk fo ...
Dictum/Phontastic AB
Org.nr: 556173-0499
Bolaget skall producera och försälja fonogram, driva musikförlagsrörelse med återutgivning ävensom att driva konsultverksamhet inom grafisk formgivning, PR-aktiviteter och administration och rådgivning, handel med läder ...
Ekberg Form AB
Org.nr: 556875-8915
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet avseende skulptur, konsthantverk och formgivning.
H Sandberg Design & Kommunikation AB
Org.nr: 556839-6674
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom formgivning, föreläsningar, kurser, e-handel inom EU med inredningsdetaljer.
KINGSTON AB
Org.nr: 556548-5421
Bolaget skall bedriva grafisk formgivning, reklam, tidnings- produktion, bokproduktion, promotion och konsultation inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
Lars Lundell Produktion AB
Org.nr: 556628-7990
Bolagets verksamhet sönderfaller i tre delar, marknadsföringskonsultation, konstutövning samt handel med värdepapper. De konsulttjänster som bolaget tillhandahåller inom marknadsföring omfattar såväl strategisk rådgivni ...
Max Ohlsson Welin MOW AB
Org.nr: 556280-0754
Bolaget skall bedriva reklamverksamhet, konstulttjänster och utbildning inom marknadsföring och formgivning, hälsa, friskvård och rehabilitering samt idka därmed förenlig verksamhet.
Pipe Retail Solution AB
Org.nr: 556960-2971
Bolaget ska främst bedriva verksamhet inom butiksdesign med stöd av IT-teknik. Ett arbete som innefattar projektledning, och formgivning av butiker, inredning, trycksaker och därmed förenlig verksamhet.
Robert Landén AB
Org.nr: 556811-0729
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom inredning, ljussättning, formgivning och grafisk form samt äga och förvalta fast och lös egendom, jämte därmed förenlig verksamhet.