Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förmedling i Örnsköldsvik

AMSA Fastigheter AB
Org.nr: 556720-3962
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva värdepappershantering, förmedling av fastigheter och lokaler, äga och förvalta fastigheter, byggkonsultverksamhet samt därmed förenliga verksamheter.
BERGVALLS BILSERVICE I Ö-VIK KB
Org.nr: 916587-4117
Reconditionering av bilar, försäljning, förmedling, service samt annan därmed förenlig verksamhet.
Compare försäkringsförmedling AB
Org.nr: 556636-9798
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva förmedling av försäkringar och fonder samt i anslutning därtill ge rådgivning i finansiella tjänster och idka därmed förenlig verksamhet.
Fastighetsmäklarna i Övik AB
Org.nr: 556913-3258
Bolaget ska bedriva förmedling och försäljning av fastigheter och bostadsrätter och därtill förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare äga och förvalta värdepapper.
FMSR 1 Ö-vik AB
Org.nr: 556770-7145
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och lokaler, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
FMSR 2 Ö-vik AB
Org.nr: 556818-1860
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förmedling av fastigheter och lokaler, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Mäklarbyrå Olsson & Nylander HB
Org.nr: 969683-4283
Förmedling av fastigheter och bostadsrätter och därmed förenlig verksamhet.
Mäklarbyrån i Örnsköldsvik Handelsbolag
Org.nr: 969619-6311
Förmedling av fast och lös egendom såsom möbler och annat bohag för boende. Konsultationer i fastighetsbranschen samt därmed förenlig verksamhet.
MÄKLARHUSET, Anders Edmark HB
Org.nr: 916588-0650
Förmedling av fast egendom samt av bilar, båtar och annan lös egendom. Försäljningstjänster och konsultation.
PensionsRådgivaren Christer Wikström KB
Org.nr: 969621-9014
Rådgivning och förmedling av liv och pensinonsförsäkringar. Vägleder och utbildar för arbetsgivare och medarbetare inom hela pensionsområdet.
ProVisit AB
Org.nr: 556734-2349
Bolaget skall bedriva konsultationer, försäljning och förmedling av hotellrum och resor. Bolaget skall även äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
ProVisit Travel AB
Org.nr: 556925-5846
Bolaget ska bedriva försäljning och förmedling av hotellrum och resor, handel med värdepapper därmed förenlig verksamhet.
Sigillet Försäkringsplanering AB
Org.nr: 556427-9718
Bolaget skall ombesörja förmedling och beståndsvård av försäkring och därmed sammanhängande rådgivning.
Sven Olsson Övik AB
Org.nr: 556724-5088
Föremål för bolagets verksamhet är förmedling av fasstigheter och lokaler och därmed förenlig verksamhet.
Ö-viks-mäklarna AB
Org.nr: 556254-1820
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter m m, samt idka därmed förenlig verksamhet.