Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förgyllning i Solna

Aktiebolaget Stockholm Conservation ASC
Org.nr: 556852-3210
Konservering, restaurering, förgyllning, renovering, kulturvård avseende fastigheter, byggnader och inventarier. Lokalvård i fastigheter och byggnader av kulturhistoriskt intresse. Byggstädning, underhållsstädning och dä ...