Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Förgyllning i Halmstad

Malmöhus Konservering AB
Org.nr: 556801-0838
Bolaget ska bedriva målerikonservering och förgyllning samt annan därmed förenlig verksamhet.