Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagsutveckling i Ingarö

Collaborative Solutions Sweden AB
Org.nr: 556830-2607
Föremålet för bolagetsverksamhet är att utgöra holdingbolag, bedriva verksamhetskonsulting, styrelsearbete samt företagsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper samt bedri ...
Fager Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556841-8213
Bolagets verksamhet är redovisnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsutveckling, musik- och sångunderhållningsverksamhet, byggverksamhet och fastighetsskötsel, äga och förvalta aktier samt därmed förenliga ...
GoDaCon AB
Org.nr: 556606-7624
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företagsutveckling, management och IT-stöd samt därmed förenlig verksamhet, samt marknadsföra paketerade seglings- och skärgårdsupplevelser.
Hjelm Speaking Partner AB
Org.nr: 556605-1644
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara verksamhetskonsulting, styrelsearbete samt företagsutveckling och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga, förvalta samt idka uthyrningsverksamhet av båtar och därmed ...
Jansson Partners Cornerstone AB
Org.nr: 556647-0414
Bolaget skall bedriva konsultation inom chefsrekrytering, företagsledning, företagsutveckling, ekonomisk styrning. Bolaget ska också bedriva handel och förvaltning av värdepapper, samt äga och förvalta fastigheter. Bolag ...
M.O.H Cooperation AB
Org.nr: 556830-1930
Bolaget ska idka handel med fordon och tillbehör, import och export av leksaker och barnartiklar, bedriva konsultationer inom byggbranschen, företagsutveckling, nätverks- och fiberoptiska kommunikationslösningar, bevakni ...
MOH Cooperation HB
Org.nr: 969740-9457
Bevakningsbolag. Byggnadsverksamhet. Totalentreprenör. Transport, handel med fordon och tillbehör samt konsult inom byggbranschen, företagsutveckling, nätverks- och fiberoptiska kommunikationslösningar. Hushållsnära tjän ...
youdefine AB
Org.nr: 556965-3271
Bolaget ska driva it-centers avseende internetrelaterade produkter och tjänster, bedriva konsultverksamhet inom personlig rådgivning och företagsutveckling, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed f ...