Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Västervik

Carogen AB
Org.nr: 556692-6811
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultuppdrag inom hälso- och sjukvård samt företagshälsovård, utbildning, utvecklingsstöd och handledning på individ-, grupp- och organisationsnivå, förvaltning av värde ...
Macmed care AB
Org.nr: 556930-3489
Aktiebolagets verksamhet är att bedriva företagshälsovård och primärvård på konsultbasis, föreläsningar samt medicinska injektionsbehandlingar företrädesvis inriktade på rynkbehandling, svettbehandling, kroniska smärttil ...
Medicus Curatura AB
Org.nr: 556979-0560
Aktiebolagets verksamhet är att bedriva företagshälsovård och primärvård på konsultbasis samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Stegeholmshälsan AB
Org.nr: 556226-2039
Bolaget skall bereda företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet.