Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Sundsvall

Andreassons naprapati AB
Org.nr: 556851-4748
Bolaget ska bedriva naprapatverksamhet, företagshälsovård, friskvård, rehabilitering, ergonomi, massage, träning, utbildning och försäljning av utbildningsmaterial samt konsultationer och rådgivning inom dessa områden. F ...
Caspien Vårdteam AB
Org.nr: 556655-8085
Bolaget ska bedriva hälso- och sjukvård, friskvård, utbildning, forskning, företagshälsovård, medicinsk diagnostik, försäljning av sjukvårdsartiklar och hjälpmedel, uthyrning av personal inom sjuk-& hälsovård, äga och fö ...
JS-Med AB
Org.nr: 556937-7004
Aktiebolaget ska bedriva läkarpraktik, personaluthyrning inom sjuk- och företagshälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
PROFYSIO HB
Org.nr: 916589-9478
Sjukgymnastik och arbetsterapi, behandling på egen mottagning. Kurs-, rådgivnings och konsultverksamhet inom rehabilitering och företagshälsovård. Försäljning av produkter inom nämnda arbetsområden.
SCA Forest Products AB
Org.nr: 556379-3586
Bolaget skall äga och förvalta aktier och andra andelsbevis i industriella företag, driva industriell och kommersiell rörelse, företrädesvis omfattande skogsbruk och skogindusri, bedriva forsknings- och utvecklingsverksa ...
SCA-Hälsan AB
Org.nr: 556407-2485
Bolaget skall bedriva företagshälsovård i enlighet med de riktlinjer härför, som gäller enligt överenskommelse mellan arbetsmarknadens parter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sidsjö Vårdcentral AB
Org.nr: 556865-8248
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård, friskvård, utbildning, forskning. IT-medicinutveckling, företagshälsovård, medicinsk diagnostik, försäljning av sjukvårdsartiklar och hjälpmedel, uthyrning av personal, äga och ...
Sundsvall vårdteam AB
Org.nr: 556972-1094
I huvudsak bedriva primärvård samt företagshälsovård och uthyrning av vårdpersonal.
Walid Psykologkompetens AB
Org.nr: 556900-9854
Företaget kommer att bedriva psykologisk behandling, handledning och utbildning. De olika affärsområdena preciseras nedan och kan sammanfattas som psykologkonsultverksamhet. Individuell Kognitiv beteendeterapi. Insatser ...