Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Södertälje

Dan Regberg AB
Org.nr: 556778-2734
Bolaget ska bedriva medicinsk vård, utbildning, hälsovård och företagshälsovård samt därmed förenlig verksamhet.
eder-lahdo HB
Org.nr: 969766-3707
Neuropsykologisk testning, begåvningsbedömningar och privat psykoterapeutisk verksamhet. Utformning, utveckling och underhåll av interaktiva medier som del av psykoterapeutisk behandling. Konsultverksamhet för offentliga ...
Telgeakuten Företagshälsovård AB
Org.nr: 556243-0750
Bolaget skall bedriva sjukvård och härmed förenlig verksamhet.
Telgeakuten hälso- och sjukvård AB
Org.nr: 556668-2547
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva sjuk- och företagshälsovård samt äga och förvalta fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.