Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Företagshälsovård i Östersund

Commodia AB
Org.nr: 556272-3568
Bolaget skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvårdsutveckling inom primärvård, specialistsjukvård samt företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet.
Fredriksson Group AB
Org.nr: 556651-6547
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom området hållbarhetsarbete samt miljörevision, konsultativ verksamhet inom områdena idrott, marknadsföring, företagshälsovård samt personaluthyrning, tävlingsverksamhet inom id ...
HB Östersunds Health Care & Medical Spa
Org.nr: 969740-5422
Hälso- och friskvårdsverksamhet, utbildning. Företagshälsovård.
Hälsoanalysen i Östersund AB
Org.nr: 556770-4720
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva distriktssköterskemottagning, företagshälsovård, hälsoundersökningar, provtagningar, ljusterapi, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig ...
Hälsobyrån i Östersund AB
Org.nr: 556834-5200
Bolaget ska bedriva hälsofrämjande verksamhet, företagshälsovård, hälsotester, hälsocoachning, kost och viktcoachning, försäljning av hälsoprodukter och tjänster, provtagning, vitamin och mineralanalyser, hälsoutbildning ...
Medicin Direkt i Östersund AB
Org.nr: 556624-8570
Bolagets skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvårdsutveckling inom primärvård, specialistsjukvård samt företagshälsovård och därmed förenlig verksamhet.